אינסוף

אנדרטת ה "אינסוף" משקפת את נצחיותו של עם ישראל ומסורתו, ומבטאת את הצלחתו לשרוד באמונתו משך אלפי שנים. התקווה, שבזכותה אנו כאן, מכילה את אידאת האינסוף, שהרי "נצח ישראל לא ישקר ". האנדרטה "אינסוף" מייצגת את הטרגדיה של השואה לכינון אהבת האדם וקידוש החיים עבור דור ההמשך.

האינסוף אינו אובייקט להכרה אלא הנחשק אשר מצית את התשוקה. "או אז מכניס היופי תכליות חדשה-תכליתיות פנימית– לעולם עירום זה. חשיפה באמצעות המדע והאמנות היא במהותה הלבשת היסודות במשמעות חריגה מעבר לפסרפציה לחשוף דבר, פירושו להאיר אותו על ידי הצורה: למצוא לו מקום במכלול על ידי קליטת תפקידו או יופיו." חייבת להיווצר תנועה עמוקה ממני אל האחר. מתוך הפלורליזם מתאפשרת האחרות, רדיקלית של האחר שאיני תופס אותה ביחס אלי "זוהי אחרות ששייכת למהות של האחר, ואף על פי כן נראית אך ורק מתוך האני" . על האדם למדוד את עצמו כנגד האינסוף, עליו להיות בעל אידאת אינסוף, שלמות, כפי שהיה מנסח זאת קאנט, עליו להשתוקק ולהכיר באי שלמותו. אגואיזם, הנאה ורגישות וכל מימד הפנימיות כמו גם התשוקה למטפיזיות חיוניים לאידאת האינסוף. הייצוג שואב את חירותו ביחס לעולם אשר מזין אותו, ביחסים המוסריים במהותם אשר נוצר באינסוף.

 

בשנת 2014, נבחר "האינסוף" של ניראון כמתנה עבור חסידי אומות עולם, בטקס שהתקיים בטורונטו קנדה במעמד סרקוזי.

בשנת 2017, הוקמה האנדרטה "אינסוף" בדימונה לזכר נספי השואה, בדימונה. בשיתוף משרד התרבות, ועיריית דימונה.

 

לפרטים נוספים מתוך מרכזה ארגוני לניצולי השואה

 

  

בשמת והנשיא סרקוזי

אינסוף